Elleboog- en polsklachten

Elleboog- en polsklachten kunnen als zeer hinderlijke worden ervaren in zowel dagelijkse – als werksituaties. De gehele dag door gebruiken we deze gewrichten. De pijn hierin kan onder anderen komen door een moment van trauma (denk aan een val) of overbelasting. Omdat de ontstaanswijze van de klachten zeer van belang is voor de revalidatie zal de fysiotherapeut deze ook altijd uitvragen. De pols is het gewricht dat het spaakbeen van de onderarm met de hand verbindt. De verschillende botjes die zicht sussen het spaakbeen en de hand bevinden, vormen een complex geheel van kleine gewrichten. Bij veel polsklachten komt een bewegingsbeperking voor bij zowel acute ontstane klachten als bij klachten die geleidelijk zijn ontstaan.